OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK

UWAGA PASAŻEROWIE !!!

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w autobusach!!! 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas podróży w pojazdach komunikacji publicznej każdy pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa.